Przejdź do treści

Menu główne:Każdy Klient traktowany jest w indywidualny sposób, a cena negocjowana przy zawieraniu umowy współpracy


Usługi

      Oferujemy kompleksowe usługi księgowe już od etapu rejestracji działalności.
Załatwiamy formalności rejestracyjne.
Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania.
Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
- przygotowywanie planu kont,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- konsultacje księgowe i podatkowe,
- ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
- projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej), - dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
- uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Obsługa kadrowo płacowa
- pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
- sporządzanie pasków wynagrodzeń,
- wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
- przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
- przygotowywanie deklaracji PFRON,
- przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
- pomoc w organizacji szkoleń BHP,
- nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- ewidencje podatku od towarów i usług,
- dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- ewidencje podatku od towarów i usług,
- obsługa pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi dodatkowe
- pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
- pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
- rejestracja działalności gospodarczej,
- przygotowywanie przelewów dla klienta.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego